top of page

7 แนวทางสำคัญในการทำบุญในชีวิตประจำวัน

Updated: Apr 3วันนี้ป.ปลาอิ่มบุญ จะมาแนะนำ 7 แนวทางการให้ความสำคัญกับการทำบุญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความสุขกายและความสบายใจในชีวิตของเราได้แล้ว ยังช่วยส่งเสริมบุญและสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้อีกด้วย โดยแนวทางความสำคัญกับการทำบุญในชีวิตประจำวันมีดังนี้

.

1. การฝึกกิจกรรมบุญในชีวิตประจำวัน : ควรวางแผนเพื่อทำกิจกรรมบุญในชีวิตประจำวัน เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้อื่น, การบริจาคเงินหรือสิ่งของ, การปฏิบัติธรรมในการทำงานหรือการเรียนรู้ เป็นต้น

.

2. การสร้างบุญในไปกับทางด้านสิ่งแวดล้อม: การทำบุญไม่ได้สามารถทำที่วัด หรือสถานธรรมต่างๆเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถทำกับสิ่งรอบตัวได้ด้วย เช่น การปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลาสติก โดยการทำกิจกรรมเช่น การเก็บขยะที่ถูกทิ้งเรี่ยราดเก็บไปทิ้งขยะให้ถูกต้อง หรือการปลูกต้นไม้ เป็นต้น

.

3. การบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา : เสริมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและศาสนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนา, การทำร่วมเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญ หรือการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศในวันสำคัญต่างๆ

.

4. การทำบุญในครอบครัว: ความสำคัญของการทำบุญในครอบครัวก็ถือเป็นบุญใหญ่ อาจเป็นการทำบุญเป็นกิจกรรมครอบครัว เช่น การไปวัดที่วัดร่วมกัน การบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ หรือการเสวนาเรื่องศาสนาและคุยครัวเรื่องธรรมะ หรือกราบไหว้พ่อแม่

.

5. การฝึกสมาธิและการพัฒนาจิตใจ: ปฏิบัติธรรมในการฝึกสมาธิและการพัฒนาจิตใจ โดยการทำกิจกรรมเช่น การทำโยคะ, การฝึกสมาธิประจำวัน หรือการอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับจิตใจและสมาธิช่วยในการพัฒนาจิตใจ

.

6. การเข้าร่วมกิจกรรมสังคม: เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและสร้างสัมพันธภาพทางสังคม เช่น การเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิ, การเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ชุมชน เป็นต้น

.

7. การให้ความเห็นเชิงบวกกับการทำบุญ: ให้ความเห็นบวกและสนับสนุนกิจกรรมบุญของผู้อื่น โดยการแสดงความรับรู้และความยินดีในการทำบุญของผู้อื่น

.

เพียงแค่นี้การทำบุญในชีวิตประจำวันก็ช่วยสร้างความสุขกาย สบายใจในชีวิตของเราเองและผู้อื่นได้แล้ว อย่าลืมทำบุญในทุกๆ วันและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับผู้คนอื่นๆ และเพื่อนพี่น้องของคุณ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้อื่นทำบุญในชีวิตประจำวันของตนเอง เพื่อสร้างบุญไปด้วยกัน

.

.

.

ป.ปลา อิ่มบุญ ยินดีให้บริการ ถวายสังฆทานออนไลน์ จัดส่งปลา ปล่อยปลา ถวายพวงมาลัยองค์หลวงพ่อทันใจ บริจาคโลงศพ ถ้าไม่สะดวกทำบุญด้วยตัวเอง เรายินดีเป็นสะพานบุญดำเนินการให้

.

.

.

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 06.00 น. - 16.00 น.

ติดต่อสอบถามโทร 082-064-3956

Facebook , Line , IG : @p.plaaimboon

.


Comments


bottom of page