top of page

5 บุญหนุนนำชีวิต ต้องรับวันสงกรานต์


เทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ไม่เพียงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นโอกาสอันดีในการทำบุญเสริมสิริมงคลให้ชีวิต เริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใส เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี


5 กิจกรรมทำบุญ เสริมดวงชะตา รับสงกรานต์:


1. ทำบุญ ถวายสังฆทาน : การทำบุญถวายสังฆทานเป็นการเสริมสร้างทานบารมี เริ่มต้นวันปีใหม่ไทยด้วยการถวายสิ่งของแก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นถวายอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมบุญกุศล แด่ตนเอง ครอบครัว และผู้ล่วงลับ


2. สรงน้ำพระ: เป็นประเพณีสำคัญของสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่วัด เป็นการแสดงความเคารพ และชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไป ต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต


3. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่: การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และญาติผู้ใหญ่ ด้วยการรดน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว


4. ปล่อยนกปล่อยปลา: การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เป็นการเสริมสร้างเมตตาธรรม และถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยสิ่งไม่ดีออกไป เพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่า


5. บริจาคทาน: การบริจาคสิ่งของ เงินทอง หรือแม้แต่แรงกาย ให้แก่ผู้ยากไร้ หรือองค์กรการกุศล เป็นการสร้างบุญกุศล และช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข


อย่างไรแล้วสิ่งสำคัญในการทำบุญ คือ การทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ตั้งมั่น และมีความศรัทธา เพื่อให้เกิดอานิสงส์อย่างแท้จริง ขอให้สงกรานต์นี้เดินทางปลอดภัย และมีความสุขต้อนรับปีใหม่ไทยนี้ด้วยค่ะ

Comments


bottom of page