top of page

ไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เสริมดวงให้ปัง! มั่งคั่ง ร่ำรวย


คนไทยผูกพันกับ “ศาลหลักเมือง” มาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อว่า ศาลหลักเมืองเป็นเสมือนหัวใจของเมือง เป็นที่สถิตของดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและประชาชนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง การมาสักการะศาลหลักเมืองจึงเปรียบเสมือนการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต


เคล็ดลับไหว้ขอพร “ศาลหลักเมือง” ในช่วงดาวพฤหัสย้าย

1. เตรียมของไหว้: ดอกไม้ พวงมาลัย ธูป เทียน ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย องุ่น (หลีกเลี่ยงของคาว) และสิ่งของที่เป็นมงคลตามกำลังศรัทธา

2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย: เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่

3. จุดธูปเทียน: ตั้งจิตอธิษฐาน กล่าวชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และที่อยู่ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้

4. กล่าวคำบูชาและขอพร: ขอพรให้ชีวิตราบรื่น ประสบความสำเร็จ แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน การเงิน และความรัก


สิ่งที่ควรทำหลังจากไหว้ขอพร

  • ทำบุญ ถวายสังฆทาน : การทำบุญถวายสังฆทาน ถือเป็นการเสริมสร้างบารมี ช่วยให้ชีวิตราบรื่น

  • ปล่อยนกปล่อยปลา : เป็นการสะเดาะเคราะห์ ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข

  • รักษาศีล : การรักษาศีล 5 หรือ ศีล 8 จะช่วยให้จิตใจสงบ มีสติ

  • ทำบุญให้สิ่งของ : ถือเป็นการทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น จะส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆ


สถานที่ตั้งศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมืองตั้งอยู่ที่ : ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  • พิกัด : https://goo.gl/maps/kL53njcR2JfiTChQ8

  • เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.30 น. (เปิดให้เข้าชมตลอดคืนในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน)


การไหว้ขอพร “ศาลหลักเมือง” ช่วงดาวพฤหัสย้าย ถือเป็นการเสริมดวงชะตา เริ่มต้นชีวิตใหม่ ให้พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ และความสำเร็จ


อย่าลืม! การไหว้ขอพรเป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือการลงมือทำ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค จึงจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้


Comments


bottom of page