top of page

วันเสาร์ 5 วันแรงแห่งปี สำคัญอย่างไร

เสาร์ 5 คือ วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 โดยในปีนี้จะตรงกับวันที่ 13 เมษายน 2567 เรียกได้ว่าเป็นวันที่หายากมาก เพราะนานๆ ครั้งจะเวียนมาบรรจบตรงกับวันเสาร์พอดี ซึ่งในปีหนึ่งๆ จะมีเพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น ทำให้วันนี้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นคนไทยสมัยโบราณเชื่อว่า "วันเสาร์ 5" เป็นวันฤกษ์แรงที่เหมาะสำหรับทำพิธีกรรมต่างๆ ถ้าเป็นสายบุญ ก็จะได้บุญมาก เนื่องจากมีพลังบวกหนุนนำ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต แต่ถ้าเป็นสายมู บรรดาเกจิอาจารย์มักจะนิยมทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในวันนี้ เพราะเชื่อว่าจะสมหวังดังปรารถนา


ตามความเชื่อของคนไทย วันเสาร์เป็นวันแห่งเทพเจ้า คือ พระเสาร์ หรือ พระศนิเทพ ซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่า พระเสาร์เป็นเทพเจ้าแห่งความเข้มงวด กฎระเบียบ ความยุติธรรม และการลงทัณฑ์ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ หรือผู้ที่ดวงชะตาตก จึงนิยมทำบุญเสริมดวงในวันเสาร์ 5 นี้ และเมื่อวันเสาร์ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 เวียนมาถึง ซึ่งถือเป็นวันแรง เป็นวันที่เหมาะแก่การทำบุญ สร้างกุศล เพื่อเสริมดวงชะตา แก้ปีชง และสะเดาะเคราะห์


กิจกรรมทำบุญ ที่มักทำในวันเสาร์ 5 ได้แก่


ตักบาตร : ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระสงฆ์

ถวายสังฆทาน : ถวายสิ่งของจำเป็นแก่พระสงฆ์

ถวายผ้าไตร : ถวายผ้าสำหรับตัดเย็บจีวรแก่พระสงฆ์

ปล่อยนก ปล่อยปลา : เพื่อเสริมสิริมงคล

ไหว้พระ สวดมนต์ : เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์


สุดท้ายนี้ ไม่ว่าวันเสาร์ 5 จะมีความเชื่ออย่างไร แต่อย่างหนึ่งเชื่อว่าการทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ นอกจากจะช่วยเสริมดวงชะตาแล้ว ยังเป็นการสร้างกุศล ความสุขใจ และความสบายใจ ให้แก่ตนเอง และครอบครัวได้

Comentários


bottom of page